O nás

Pánovia Uwe Klaus a Rolf Hoffmann založili v Nitre v roku 1994/1995 obchodnú spoločnosť HKO sro. Od jej založenia viedol spoločnosť pán Klaus.

V polovici 90-tych rokov bol nemecký stavebný priemysel na vzostupe. Táto situácia bola priaznivá pre rozvoj HKO sro. Spoločnosť exportovala do Nemecka stavebné materiály, obytné a špeciálne kontajnery ako i stavebné drevo slovenských výrobcov. Po odchode pána Hoffmanna v roku 1996 pán Klaus viedol HKO sro. ako jediný spoločník.

Vďaka jej solídnosti získala spoločnosť v roku 1999 dôveru ministerstva hospodárstva nemeckej spolkovej krajiny Porýnie-Falcko a ešte v tom istom roku bola HKO sro. menovaná „Kontaktným strediskom porýnsko-falckého hospodárstva na Slovensku“.

V rámci tejto funkcie HKO sro. v roku 1999 zorganizovala prvú návštevu štátneho tajomníka hospodárstva spolkovej krajiny Porýnie-Falcko na Slovensku. Bol to dôležitý krok pre prvé významné kontakty na tejto úrovni. Následne sa HKO sro. podieľala na mnohých ďalších návštevách štátneho tajomníka hospodárstva a obchodných delegácií z Porýnia-Falcka na Slovensku.

Rastúce ceny energií a kríza na nemeckom stavebnom trhu si vyžiadali nové podnikateľské zameranie firmy HKO sro. Spoločnosť HKO sro. intenzívne investovala do vývoja „riešení pre úsporu energie pri vykurovaní obytných a prevádzkových priestorov“.

Pán Klaus je skúsený elektrotechnik s dlhoročnou praxou. Ako taký označuje proces vykurovania jednoducho procesom využitia energie. Pre porovnanie:

Každý rozumný človek zapne pri vstupe do tmavej miestnosti svetlo – a pri odchode ho vypne! To diktuje zdravý ľudský rozum. A ako je to, ak sa jedná o „teplo“? Očakávame pri vstupe do miestnosti príjemné teplo ...?

S netradičným prístupom ku vývoju vykurovania navrhla spoločnosť HKO sro prvé úspešné riešenia ktoré výrazne znížily hmoty vykurovacieho systému – veľkosť radiátorov, objem vody v systéme a priemer rúrok rozvodového systému. V dôsledku zníženia hmotnosti systému sa výrazne znížila i jeho ťažkopádnosť, čo umožnilo zmysluplné využitie miktoprocesorom riadenej regulácie teploty! A ako vedlajší efekt využitie zdrojov energie, na príklad slnečné lúče prenikajúce oknami miestností, tepelné vyžiarovanie krbu či ľudí zdržujúcich sa v miestnosti. Obrovský nárast cien energií presvedčivo potvrdzuje správnosť orientácie firmy HKO sro. na riešení úspory energie.

Logickým dôsledkom vývoja spoločnosti HKO sro. je rozšírenie obchodných aktivít na poradenskú činnosť v oblasti využitia alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, a to ako pre „výrobu tepla bez dymu“, tak i na využitie veľkých veterných elektrární na mori. HKO sro. je činná ako poradca renomovaných zahraničných partnerov.