Kontakt

Ždiarska 9
SK - 949 01 Nitra
E-mail: hko@hko.sk

Ing. Eva Ondrušová

Ždiarska 9
SK - 949 01 Nitra

Mobil SK: +421-908-77 99 85

Uwe Klaus

Otto-Hofmann-Straße 14
D - 09122 Chemnitz
Telefon: +49-371-317 94 590, +49-371-317 94 591
Fax: +49-371-317 94 599
Tel. privat: +49-371-26 2 19 90
Mobil D: +49-173-416 0 531

Zodpovedný za obsah stránok fi. HKO sro. v zmysle príslušných
europských a vnútroštátnych právnych predpisov a zákonov:

Verantwortlich für den Inhalt der Webseiten von HKO sro. im
Sinne europäischer und nationaler Vorschriften und Gesetze:

Uwe Klaus

Otto-Hofmann-Straße 14
D - 09122 Chemnitz

Telefon: +49-371-317 94 590, +49-371-317 94 591
Fax: +49-371-317 94 599
Tel. privat: +49-371-26 2 19 90
Mobil D: +49-173-416 0 531
Sídlo firmy:
HKO sro.
Ždiarska 9
SK - 949 01 Nitra

Identifikačné číslo pre daň / Umsatz-Steuernummer: SK2020407136
IČO / Identifikationsnummer: 341 14 386

Prozreteľný HKO sro. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za
akékoľvek weblinky na iné webové stránky a ich obsah.

Vorsorglich lehnt HKO sro. jede Verantwortung für mögliche Links
zu anderen Anbietern und deren Webinhalte ab.